Websites

lockslo

Refali shraga 20 petach tikva

המרכז הישראלי למיגון מתמחים בתחום המנעולים והדלתות, החברה נוסדה בשנת 1990, ספקים מורשים של משרד הביטחון.פריצה, תיקון, שיפוץ ומיגון דלתות, החלפת מנעולים והצילינדרים, התקנת מנעולי ביטחון, סוגרי דלת, ידיות בהלה, מנעולים חשמליים, שידרוג פרזולים וידיות לדלתות והתקנת דלתות פלדה.

Find Me Online