משאבי מפתחים

'ממשקי API' של Gravatar לא דורשים אימות והם מבוססים תמיד על בקשות HTTP GET פשוטות. אפשר להשתמש בקישורים שלמטה כדי לקבל מידע נוסף על בנייה של בקשות לכתובות URL, אפשרויות הטמעה שונות ועוד.

כתובות גרוואטר

לקבל מידע נוסף על יצירת כתובות ה-URL שנדרשות כדי לבקש תמונות Gravatar ונתוני פרופיל.

תמונות גרוואטר

פרופלי גרוואטר

XML-RPC API