Websites

גלי קול - בדיקות שמיעה

http://www.galei-kol.co.il/

בדיקת שמיעה והתאמת מכשיר שמיעה חדש עושים במכון "גלי קול" שברמת גן, אנו מספקים שירותי בדיקות שמיעה ואבחון בעיות שמיעה והתאמת מכשירים ללקוחות בכל הגילאים – לפרטים נוספים היכנסו לאתר

Find Me Online

Contact Me